Ekipi i GAC

Green Art Center - Prishtina operon konform statutit të saj. Ajo udhëhiqet nga Bordi Udhëheqës i cili përbëhet nga profesionistë të fushave të ndryshme (5 anëtor të bordit, 1 anëtar i përhershëm).

Të gjitha aktivitetet dhe projektet mbykqyren dhe udhëheqen nga Drejtori Ekzekutiv, i cili zgjidhet nga themeluesit dhe Bordi Udhëheqës i GAC.

Varësisht nga numri i projekteve edhe numri i personelit të angazhuar ndryshon. Vlenë të përmendet se shumë aktivistë (ambientalistë) kontribuojnë në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme në baza vullnetare (kjo gjë edhe i mundëson atyre që të kenë përparësi në rast të rekrutimit në një projekt të caktuar).

Gjatë implementimit të projekteve GAC angazhon personel administrativ dhe menaxhues për projekte, ekspertë të fushave të caktuara të projekteve, ekspertë të jashtëm, ligjërues, profesorë, artistë, aktivistë gjithashtu GAC kontrakton edhe komani/OJQ për implementimin e aktiviteteve apo shërbimeve të caktuara (si nënkontraktorë).

Aktualisht, Dhjetor 2014, GAC është aktive me 47 Klube të gjelbërta (42 Komuna e Prishtinës, 3 Komuna e Obiliqit, 2 Komuna e Fushë Kosovës), me mbi 1300 aktivistë të rregullt.

Green Art Center – Prishtina udhëhiqet nga Drejtori Ekzekutiv (Merlina Beu – Muçaj) dhe ka 11 të punësuar të rregullt.

Gjatë implementimit të aktiviteteve vazhdimisht angazhohet personel I përkohshëm për të kryer ndonjë shërbim të caktuar të paraparë në projekte.

lorik

Lorik Muçaj

Themelues / Anëtar i Bordit
merlina

Merlina Beu - Muçaj

Drejtor Ekzekutiv / Menaxher i Projekteve
iliri

Ilir Krasniqi

Menaxher & Koordinator i Projekteve
Screen Shot 2016-01-21 at 13.48.54

Alfred Kinolli

Koordinator & Menaxher i Projekteve
Screen Shot 2016-01-21 at 13.53.17

Jetlir Dermaku

Koordinator i aktiviteteve në terren
dritan

Dritan Shatri

Financier
Screen Shot 2016-01-21 at 13.55.32

Lule Muçolli

Koordinatore e aktiviteteve ne terren
Screen Shot 2016-01-21 at 13.59.19

Floriana Leku

Koordinatore e aktiviteteve ne terren

Bordi udhëheqës i GAC

Anita Haradinaj (Kryetare e bodit)
Pëllumb Gjinolli
Mehmet Volga Suren
Majlinda Suren
Kushtrim Reçi
Lorik Muçaj (anëtar i përhershëm, themelues, pa drejt vote)