KLUBET E GJELBRA

Klubet e gjelbërta janë grupe vullnetarësh të formuara nga GAC në institucionet arsimore në Kosovë, të cilat kryesisht mirren me aktivitete që synojnë përmirësimin e gjendjes së ambientit në shkollat e tyre. Aktivitetet në fjalë përfshijnë pasurimin e sipërfaqeve të gjelbra në shkolla, krijimin e hapsirave të përdorshme për nevoja ditore (anekse ku vendosen ulësë, tavolina etj.), ngritje kapacitetesh të nxënësve për trajtimin e ambientit dhe mbi të gjitha aktivitete dhe punëtori profesionale dhe artistike që implementohen në terren me qëllim të ngritjes së vetëdijes qytetare në Kosovë për çështjet mjedisore.

2

 

DropboxKliko ketu per te shkarkuar dokumentin

Partnerët
Please configure the element options.
Lajmet e fundit ne Green Club